Murat BAYTAN - Broker/Emlak Müşaviri/Yönetim Danış.

Ayşe Önal
  • +90 532 799 14 32
  • +90 216 519 4898
  • Cevizli Mh. Zuhal Cad. No 46/C Ritim İstanbul AVM A3 Blok K:3 D:12 P.K: 34846 Maltepe/İstanbul

Hakkımızda

Murat BAYTAN - Broker / Emlak Müşaviri

İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu, Yönetim Danışmanlığı, CFO (Chief Financial Officer), Bilirkişilik, Konkordato Komiserliği, Emlak Müşavirliği alanlarında, yetkinliğe ve deneyime sahip olan Murat BAYTAN, 1989 yılında iş hayatına atılmış olup sırasıyla, Otomotiv, Makine, Gıda ve İnşaat sektörlerinde, üst düzey yöneticilikler yapmıştır. Bir çok kamu kuruluşları ile Devlet Destekleri ve Teşvik uygulamaları konusunda proje bazlı çalışmalar yürütmüştür. Orta düzeyde, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
 
DUMED (Dış Ticaret Mensupları ve Uzmanları Derneği), KALDER (Kalite Yöneticileri Derneği),  
PERYÖN (Personel Yöneticileri Derneği), YDD (Yönetim Danışmanları Derneği), İstanbul Bilirkişiler Derneği, üyelikleri yanı sıra, BUGİDER (Bursa Girişimciler Derneği) kurucu yönetim kurulu başkanlığı, Artvinliler Hizmet Vakfı – Mütevelli Heyeti üyeliği, İNDER (İnşaatçılar Derneği) üyeliği ile İTO (İstanbul Ticaret Odası) 28-İşletme Destek Hizmetleri, Meslek Grubu üyelikleri konusunda, Sivil Toplum örgütlerinde çalışmalarda bulunmaktadır.
 
Aşağıdaki konu başlıklarında, yetkinliklere ve deneyimlere sahip olduğumu belirtmekte fayda görmekteyim.
 
Finans-Mali İşler (Genel Muhasebe - Maliyet Muhasebesi - İnşaat Muhasebesi-Yönetim Muhasebesi vb) ve (Her türlü Finansal Enstrümanların kullanılması, Krediler, Leasing, Faktöring vb.) konularda 30 yıllık deneyimli,
Proje GeliştirmeGayrimenkul Yönetimi, Kentsel dönüşüm projeleri, Ticari Üniteler, Konak-Villa ve Residence lar dan oluşan projelerinin, kat malikleri ile sözleşmelerin imzalanması, yıkım ruhsatı, yapı ruhsatı, kat irtifakı kurulması, iskan izni, kat mülkiyeti ve site yönetimi ile tüm finans ve muhasebe süreçlerinin koordinasyonunun sağlanması, yüklenilen Kdv lerin iadesi ve vergi planlaması konusunda deneyimli,Yönetim Danışmanı olarak, Mesleki mevzuata hakim (Vergi Hukuku, İş Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Konkordato, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, KDV Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Gayrimenkul Hukuku vb.) bilgili ve tecrübeli, Bütçe, iş planı oluşturma, yönetsel raporlama, nakit akış yönetimi, mali analiz konularında deneyimli,

          a) Devlet Destekleri ve Teşvik Uygulamaları ile Finansmana Erişim Yolları (Ar-Ge, TÜBİTAK, Bölgesel Kalkınma Ajansları, Kosgeb, İgeme, Hazine Müsteşarlığı, Marka Patent, Eximbank vb.) 
          b) Planlama ve Organizasyon, 
          c) Stratejik Yönetim, 
          d) Satınalma Politikaları, 
          e) Satış Stratejileri ve Hedef Pazar oluşturma, 
          f) Malzeme Yönetimi, 
          g) İnsan Kaynakları Yönetimi (özlük hakları, performans yönetimi, kariyer planlama vb.)
          h) Network Sistem Yönetimi, ERP Projeleri / SAP Projeleri,
          ı) KYS Kalite Yönetim Süreçleri (ISO 9001, TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP, CE) 
          i) Maliyet Düşürücü çalışmalar ve Karlılık Analizleri ile birlikte Kapasite Ölçümleri, 
          j) Kurumsal Check-up, SWOT ve PEST Analizleri, 
          k) Dış Ticaret ve Kambiyo (İthalat, İhracat, Özel İzin, Dahilde İşleme vb)
 
           İşletmelerde, Müşteri odaklılık anlayışı kapsamında, sipariş ve planlama süreci ile başlayan ve müşteriye teslim süreci ile biten sevkiyata kadar oluşan tüm süreçlerin entegre edilerek kurulması, işleyişi ve denetimi alanlarında bilgili ve tecrübeli,
           CFO (Finans ve Mali İşler Kordinatörü) ve Yönetim Danışmanı olarak, Otomotiv, Makine, Gıdave İnşaat Sektörlerinde 30 yıllık tecrübeye sahibim.
           Uluslararası Emlak Danışmanlığı ve Broker (Emlak Müşaviri) ve Sigorta Uzmanlığıkonusunda elementer branşta sertifikalarım olup aynı zamanda uygulama süreçlerinde tecrübeliyim.İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulunda, "Konkordato Komiseri" olarak görev yapmaktayım. Ayrıca "Bilirkişi" olarak, aşağıda detayları yazan, Temel Uzmanlık Alanları ve Alt Uzmanlık Alanlarında, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya İlleri, Yetki Alanım kapsamındadır.
Temel Uzmanlık Alanları = Yapı, Bayındır, İmar, Çevre ve Şehircilik, Gayrimenkul Yönetimi, 
Alt Uzmanlık Alanları = Yapı Maliyeti ve Tespiti, Gayrimenkul Yatırımları ve Finansmanı, Gayrimenkul Yönetimi ve Kullanımı, İşletme Yönetimi, Kalite Yönetimi, Maliyet Analizi, Personel Ücret Tespiti ve İş Değerleme, Genel Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Ticari İşletme ve Şirketler Muhasebesi, Denetim, Finans, İktisat, Ekonometri alanlarında yetkili ve tecrübeliyim.

İlanlarımız