Satış Pazarlama ve Marka Danışmanlığı

                 Satış Pazarlama ve Marka Danışmanlığı

Satış Danışmanlığı
Satış tüm şirketlerin önem verdiği ana konuların başında gelir. Bugün sadece satış değil, tahsilat da sorun olmaktadır. Bu nedenle önemli olan paranın tahsil edilebildiği satışları yapabilmektir.

Doğru pazarlama, satışı da destekleyecek ve kazanılan güvenle satışlarda istenilen hamlelerin yapılmasına yol açacaktır. CRM programı ile database oluşturularak, gerekli analizlerin yapılması ve konut projelerinin ise Konutmatik programı ile müşteriye detaylı sunumu yapılarak, CRM programı ile entegre hale getirilmesi sağlanmaktadır.

Amaç : Satış organizasyonun geliştirilmesi, satış hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve vizyonuna ulaşması için planların hazırlanmasına, sistemlerin yapılandırılmasına, böylelikle dinamik, işlevsel ve sürekli gelişen organizasyon yapının kurulmasına destek olmaktır.

Satış danışmanlığında ; 
•  Mevcut satış ekibinin incelenmesi ve durum analizinin yapılması
•  Satış ekibinin gerekirse yenilenmesi
•  Satış operasyon sisteminin oluşturulması
•  Satış ekibinin pazarlama ağıyla entegrasyonunun sağlanması
•  Satış ekibinin proje eğitimi
•  Satış hedeflerinin belirlenmesi
•  Satış prim sisteminin oluşturulması
•  Satış takip ve raporlama sisteminin teşkili
•  Satış performans ölçüm sisteminin oluşturulması
•  Satış ofisi fonksiyonel planlaması
•  Satış ekibi koçluğu
•  Satış ekibi temel, ileri ve ustalık eğitimlerinin verilmesi , işlemleri gerçekleştirilecektir.

Pazarlama ve Marka Danışmanlığı
Günümüz şirketlerinde, karlılık için iki önemli konu vardır. Birincisi, Finansın doğru yönetimi, İkincisi de Pazarlamanın doğru yapılması ve bunun Satışla kapanmasıdır.
Pazarlamanın ana atardamarlarından biri de Markalaşma dır.
Dolayısıyla bu alanlarda yapılacak her türlü iyileşme şirkete karlılık ve sağlam bir gelecek olarak dönecektir.
Amaç : Pazarlama alanında gerçekleşecek atılımlar sonucunda, şirketin bilinirliği artırmak, piyasada sağlam ve kalıcı bir yer edinmesini sağlamaktır.. Doğru pazarlama kurumsal itibarı da destekler.

Pazarlamada üç ana konu ;
1. Pazarlama stratejilerini oluşturmak
2. Pazar payını artırmak
3. Yeni pazarlar oluşturmak
Doğru pazarlama satışı da destekleyecek ve kazanılan güvenle satışlarda istenilen hamlelerin yapılmasına yol açacaktır.

Pazarlama ve marka danışmanlıklarında; 
 Pazarlama bölümünün yapılandırılması
 Rakiplerin ve Pazar analizinin yapılması
 Pazarlama stratejilerinin oluşturulması buna göre satış stratejilerinin oluşturulması
 Pazarlama stratejilerinin paralelinde pazarlama iletişim stratejilerinin (medya, pr çalışmaları, reklam) oluşturulması
 Yeni ürün/kategori için pazar analizlerinin yapılması
 Yeni ürün, ön talep toplama, lansman süreç yönetiminin yapılması
 Marka konumlandırma ve markalaşma sürecinin oluşturulması
 Marka kimliğinin oluşturulması
 Marka değerlendirme / denetimi sürecinin yapılandırılması
Gerçekleştirilecektir.