Profesyonel Site, Rezidans, AVM, İş Merkezi Yönetimi

                          Profesyonel Site, Rezidans, AVM, İş Merkezi Yönetimi

"ISMIC Danışmanlık Ailesi"  olarak  “ Biz Danışmanlık & Hizmet Şirketiyiz, İnsana ve Çevreye Değer Katarız.  Rezidans, Ofis, Konut Binaları, AVM, Karma Binalar, Site, Okul, Hastane, Hava Alanları vb yapılara proje hizmeti vermekteyiz.

Her yapı, Her işletme bizim için bir projedir. Her projenin kendine özgü kapsamı vardır. Hizmet vermeye başlamadan önce belirlenen kapsam doğrultusunda  işletmeye ve binaya özgü  Entegre Bina Tesis ve Enerji Yönetim hizmetleri,  İdari, Mali, Hukuki hizmetler, Güvenlik, Temizlik, Teknik, Bahçe Bakım onarım gibi operasyonel hizmetleri planlayıp, yetişmiş insan gücümüz ile en iyi şekilde destek sağlarız.

Mühendislik, peyzaj, hukuk, gayrimenkul bilgileri, estetik, işletme, teknik, iletişim, T.K.Y, Kaizen, proje metodolojisi  vb birçok disiplinle ilgili olduğu, neticede iyi bir know-how sahip olunması gerekeceği aşikar dır.
ISMIC Ailesi bu disipline ve bilgiye sahiptir. Bu disiplin ve bilgimizle Hizmet sunulan müşterilerimizde, öncelikle yüksek memnuniyet sağlamak ve bunun yanında insan ve doğal kaynakları doğru yönlendirerek verimliliği artıran pozisyonları yaratarak “ verimliliğin artırılması ile kar maksimizasyonu “ sağlamaktır.

Entegre Bina Tesis yönetimi olarak genelleştirdiğimiz hizmetlerimizin önemli bir ayağını, aidatların toplanması, takibi, aidat ve demirbaş tahmini işletme bütçelerinin gerçekçi bir şekilde hazırlanması, yönetim planlarının hazırlanması, Teknik yönetim sistemlerinin planlanması , Bahçe bakım ve düzenlemesi ve yukarıda sayılı diğer hizmetlerimiz yanında temizlik hizmetleri oluşturmaktadır.

Günün büyük çoğunluğunu çalışarak geçirdiğimiz ofislerimizin veya bürolarımızın yanında son dönemlerde ağırlıklı olarak zaman geçirdiğimiz yerler haline gelen AVM  ve benzeri yerlerin temizliği hijyen ve sağlığımız bakımından büyük önem taşımakla beraber, iş sağlığı ve güvenliği, asansör yönetmeliğine göre performanslarının takibi, merkezi ısıtma sistemlerinin doğru ve yönetmeliğe uygun faaliyetler sunmasını sağlayıcı tedbirleri sağlamaktan, enerji verimliliğine kadar bir çok hizmeti çalışma performansında olumlu etkileyecek müşteri memnuniyetini esas almaktayız.

Tüm bu hizmetleri sunarken, kurumsal bir işletmenin ciddiyeti ve sorumluluğu ile hareket ederek, Güven, Kalite ve İSG 'le ilgili tüm yeterliliğe sahip, verdiğimiz hizmetten dolayı personellerimizin mali mesuliyet sigortasının yapılmasına özen göstermekteyiz.

Bahçe Bakım ve Projelendirme Hizmetleri
Yüksek maliyetler ödenerek oluşturulan PEYZAJ ( BAHÇE ) alanları uygun aylık maliyetlerle sürekliğinin sağlanmasını ve yanlış bakımlar sonucu iki - üç yılda bir yeniden peyzaj çalışması yapma gerekliliğini ortadan kaldıracaktır.

Bahçe bakımı ve düzenlemesi konusunda uzmanlaşmış ekibimizle bahçenize özel projeler üretip, sonrasında Bahçe bakımı için düzenlenen zamanlı iş planına uygun olarak Düzenli Çim Biçimi, Çim Havalandırması, Çim Gübrelemesi, İlave sulama, Mevsim Dâhilinde Budama, Seyreltme ve Gençleştirme Budamalarının Yapılması, Çit Bitkilerinin Formuna Uygun Budanması, Mevsimlik Çiçek Ve İlave Bitki Dikimi, Bitki Hastalık ve Zararlılarla Mücadele, İlave Proje Hizmetleri, Düzenli ve Kontrollü Bahçe ilaçlama bakımlarını gerçekleştiriyoruz.

Site, AVM, Rezidans gibi Bina ve Tesislerin, yönetim hizmetlerini yerine getirilmesi esnasında Bahçe Bakım Hizmetlerimiz yanında, Süs havuzlarının bakımları ile Yüzme Havuzlarının bakımlarını yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esasları hakkında yönetmelik kapsamında titiz bir şekilde yerine getiriyoruz. Kullanılan ve tedarik edilen Havuz kimyasallarının da başta İnsan ve Çevre sağlığına zarar vermeyen standartlara uygun belgeleri ürünleri tercih ediyoruz.

Bahçe Bitki İlaçlaması
Bahçe Periyodik Bakımları,
Bahçe Ekim ve Dikim İşlemleri,
Peyzaj Etüt ve uygulamaları,
Çim ekimi ve bakımı,
Bahçıvan temini,

Site, Rezidans, Apartman Yönetimi - Mali Hizmetler (İşletme Bütçesi & Projesi)
Profesyonel Site, AVM, İş Merkezi,  Apartman Yönetimlerinde, İstenmeyen harcamaları tespit ederek, Aidat Giderlerini nasıl azaltabilir ve kontrol altına alabiliriz ? 
Profesyonel Site Yönetimi Firmasına taşere etmek.
Tahmini İşletme  ( Projesinde ) Bütçesinde, büyük sapmalar olmasını nasıl engelleyebiliriz ? 
Site, Rezidans, AVM, İş merkezi ,Apartman yönetimlerinde, dikkat edilmesi gereken en önemli hususların başında, Sitenin, Rezidansın, Apartmanın kısaca Bina ve tesislerin Yıllık iştirak (Genel Giderler aidatı ) ve Demirbaş (Yatırım) tahmini işletme Bütçelerini hazırlayarak Kat Malikleri kurulu onayına (+),(-) %5 sapmayı aşmayacak şekilde sunmak çok önemlidir.Site ve apartman yöneticilerinin de en büyük sorunlarının, Maliyetleri yönetmek olduğunu, bugüne kadar verdiğimiz hizmetlerden, tecrübemizle bilmekteyiz. 
Maliyetlerimizi nasıl yöneteceğiz ?
Profesyonel Site yönetim firması olan ISMIC Danışmanlık Ailesi, İşletme Bütçelerini profesyonel olarak hazırlar. Gelir & Gider dengesini sağlayarak esnek bir yönetim sergiler.
Mali Hizmetlerimiz nelerdir ? 
Sitenin, rezidansın, Apartmanın kısaca Bina ve tesislerin Yıllık iştirak ( aidat ) ve Demirbaş (Yatırım ) tahmini işletme Bütçelerini standart sapmaları aşmayacak şekilde hazırlayarak Kat Malikleri kurulu onayına sunmak, sonrasında hazırlanan Tahmini işletme bütçesini en optimum şekilde gereğini yaparak yönetmek,

1.   Kolay anlaşılır Mali ve idari raporlar sunmak,
2.   Online ve kredi kartı ile aidatları tahsil etmek,
3.   Gelir & Gider tablolarına anında ulaşma imkanı,
4.   Anlık olarak aidat işlemleri & aidat takibi,
5.   İşletme Bütçesi, Demirbaş & yatırım bütçesi oluşturulması, takibi,
6.   Merkezi Isıtma & soğutma fatura oluşturma ve tahsilat hizmetleri,
7.   Aidat Takip sisteminin oluşturulması, Aidat tahsilatı, Aidat Tahsilatı için telefon aramaları yanında hukuki ve icra-i aidat takibi, 
8.   İşletme Projesi'nde belirtilen avans ve aidatların takibi, tahsilâtı,
9.   Yönetimin üçüncü şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması,
10. Personelinin tüm yasal işlemlerinin takibi ve ücretlerinin ödenmesi gibi
11. Detaylı Anlaşılır site, apartman & Mali Yönetim raporları sunumu,

Aylık dönemler halinde düzenlenecek raporlar nelerdir ?  
1.1. Muhasebe Kayıtları
       • Muhasebe kayıtlarının girişi
       • Muhasebe kayıtlarının kontrolü
       • Genel mizan kontrolü
1.2. Tahsilâtlar
       • Aylık Giderlere İştirak avanslarının tahsilinin takibi
       • Gecikmiş alacakların takibi
1.3. Ödemeler
       • Haftalık ve aylık ödeme bütçelerinin hazırlanması veya hatırlatılması
       • Kontrolü ve ödemelerin takibi,
1.4. Finans İşlemleri
       • Nakit akış tablolarının hazırlanması
1.5. Gider Paylaşımı
1.6. Raporlama
1.7. İşletme Projelerinin Hazırlanması
1.8. Mali Denetim
       • Planlı ve ani denetimler
1.9. Defter ve Kayıtları

Teknik Hizmetler
Sitenizde, İş Merkezinizde, Teknik Sistemlerinizin, Online Olarak, İzlenmesi ve Kontrolü ' nü istermisiniz ?
Site , AVM , İş merkezi Apartman gibi bina ve tesislerde profesyonel yönetimin en önemli unsurlarından olan teknik sistemlerin ( ünitelerin ) Tam veya yarı  online bina otomasyon sistemleri ile " izlenmesi ve kontrolü " , sonrasında proseslerine uygun yönetilmesi , personellerin eğitimi, denetimleri, bu sayede Enerji verimliliğini esas alarak , daha az enerji tüketimi , daha az hava kirliliği, makinelerin kullanım ömürlerinin uzamasına katkı, Maliyet kontrolünün sağlanması gibi teknik sistemlerin yönetimi ve operasyonunda profesyonel stratejik partnerlerinin katkısı ile hizmet vermektedir. 
Site, AVM, İş merkezi Apartman gibi ve endüstriyel alanlarda  bina ve tesislerin teknik işletim ve bakım/onarım hizmetleri; tesis, cihaz, makine /ekipman ve ortak alanların kullanıldıkları zaman dilimi içinde işletilmesi ve fonksiyonlarının kendilerinden beklenen şekilde yerine getirmelerini sağlamak üzere gerekli çalışmaların yapılması, tesis ve alt yapı sistemlerinin faal ve çalışır halde tutulması; işletme, periyodik /planlı bakım, onarım, acil bakım /onarım ve arıza giderme hizmetleri yaptırılması ile teknik işletim ve bakım /onarım uygulamalarının yönetim ve denetim, Maliyetlerinin yıllık bütçe içinde takibi gibi hizmetlerimiz büyüklüğü, hacmi, işlevi ne olursa olsun titizlikle sunduğumuz hizmetlerimizdendir. 

• Teknik Bina & Tesis Yönetim Sistemlerinin Oluşturulması,  
• Teknik Bina Otomasyon Sistemleri ile İzleme & Kontrol,  
• Teknik İşletim, 
• Periyodik Teknik bakım ve kontrol, 
• Teknik Ekipman ve Bina otomasyon Sistemleri tedariki  
• Teknik Sözleşme hazırlanması,  
• Teknik Ünitelerin Enerji Tüketim ve Maliyet Kontrolleri,

Enerji Yönetim Hizmetleri
• Havuz, Sosyal Tesislerde Tüketilen Doğalgaz ve Elektrik Enerjisinden Dolayı Aidatlarınız mı  Artıyor ?
Günümüzde enerji kaynakları giderek sınırlı hale gelmesiyle, yükselen enerji maliyetleri, tesislerde işletme giderlerinin ciddi bir kısmının enerjiye harcanmasına sebep olmaktadır.

Bu sebeple ISMIC, Site, Rezidans, AVM, Hava Alanı, Okul gibi Bina ve Tesislerde sürdürülebilir enerji yönetimi konusunda stratejik partnerleriyle " enerji verimliğine" büyük katkı sağlamaktadır. 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Yasasında tanımlandığı üzere, Enerji Yönetimi Hizmetleri Kapsamında, Site, AVM, İş merkezi Apartman, Bina ve Tesislere, Enerji Yöneticisi atanması, bu atama ile ilgili belge ve bilgilerin süresi içinde düzenlenerek, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, takibi ile birlikte Enerji Verimliliği ölçümleri, raporlama, sanayi ve altyapı tesislerinde tasarruf potansiyelini açığa çıkartılması ile teknik ünitelerin izleme ve kontrolünü sağlayacak sistemlerin kurulmasına kadar hizmetleri stratejik partnerlerinin de katkısı ile daha mükemmel hizmet vermeyi hedeflemektedir.
 

Özel Güvenlik & Danışma - Kılavuz Eleman Hizmetleri
Kendi alanında uzmanlaşmış partnerleri aracılığıyla bu hizmeti sunan, güvenliğin stratejik öneminin bilincinde olan özel yetişmiş personeliyle kuruluşların yanı sıra, Rezidans, Site, AVM, İş Merkezi Apartman, Bina ve Tesislerin de güvenlik ihtiyacını karşılamaktadır. 

Etkinliklerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak, müşteri adına 5188 sayılı yasanın gerektirdiği izinler, ISMIC Partnerleri tarafından alınır ve bildirimler yapılır.Valilik ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde gerekli yasal süreçler titiz şekilde takip edilerek sonuçlandırılır.

Güvenlik hizmeti 5188 Sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun, bu kanunun tüzük ve yönetmenlikler çerçevesinde belirtilen Koruma, Güvenlik ve Eğitim hizmetlerinin yenilikçi, güler yüzlü, güvenilir ve sonuç odaklı bir anlayışla verilmektedir. Eğitime verilen önem doğrultusunda gerekli eğitimler verilerek, denetim olmazsa olmaz ilkemiz olduğundan gerekli denetimlerde Planlı ve Habersiz saha denetimleri yapılarak, Güvenlik hizmetinden en üst seviyede fayda sağlanmaktadır.

Rezidans, Site, AVM, Apartman, Bina Tesis güvenliği yanında, 
Danışma ve Kılavuz Eleman ihtiyaçları da karşılanmaktadır. 
Fiziki güvenlik, gözetleme, koruma, kollama ve danışma,
Resepsiyon hizmetleri,
Güvenlik Otomasyon Yönetimi,
Açık alan devriye hizmetleri,
Sunarken, kurumsal bir işletmenin ciddiyeti ve sorumluluğu ile hareket ederek, Güven, Kalite ve İSG 'le ilgili tüm yeterliliğe sahip olup personellerimizin mali mesuliyet sigortaları da ayrıca yapılmaktadır. 

Bina & Tesis Destek ve Eğitim Hizmetleri
Site, tahmini işletme bütçelerinin hazırlanmasında, sitede, apartmanda, rezidans da, kısaca bina ve tesis de yaşam başlamadan önce yönetim ve işletim alt yapısının kurulmasına esas teşkil edecek çalışmaların yapılmasında, Fizibilite çalışmaları ile yanınızda yer alarak, aidatların ne kadar olacağı, yönetim şeklinin, iş organizasyon yapısının planlanmasına katkı sunabilmekteyiz. Yönetimle ilgili tüm eylem içi ve eylem dışı planları proje metodolojisi yöntemlerini kullanarak, planlar ve uygulama safhasına geçmenizi sağlarız. Uygulama safhasında yapılması gereken planlı denetimlerde, habersiz saha denetimlerinizi yapar, Üst yönetime düzenli raporlar sunar ve daha iyi yönetim hizmeti üretmenize katkıda bulunuruz. 
Personellerinizi faaliyet alanlarına uygun olarak, Temizlik, Teknik, Bahçe bakımı, İdari ve Mali konularda eğiterek, verimliliklerinin artmasını sağlarız, En az senede bir kez yapılan Kat Malikleri Genel Kurul Toplantılarınızın düzenlenmesine, sürecin yönetilmesine de katkı sağlarız. Aynı zamanda firmaları, Site, AVM, İş merkezi gibi bina tesisleri; personel bordro işlemleri için sürekli personel istihdam etme zorunluluğundan ve geçici veya proje bazlı oluşan eleman taleplerinde ilave istihdam masrafından kurtarmak ve böylece kendi asli faaliyetlerine yönelerek daha verimli çalışmalarını sağlamaktayız. Bunu yaparken ihtiyaç duyulan insan kaynağına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşılıp, deneyimli elemanlarla kaliteli hizmet alınmasını ve bunun sonucunda da rekabet gücünün maliyet avantajına bağlı olarak arttırılmasını hedeflemekteyiz. 
İstihdam edilen personelin, İşe giriş, işten çıkış işlemlerini gerçekleştirir, Özlük ve diğer çalışma bilgilerinin girişini yaparak, Çalışanın belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmelerini düzenler, Ödenekler, sigorta, net ücret ve bordroya ilişkin her türlü resmi listenin ve raporun hazırlanmasını sağlar, Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesini, İzin ve satış primlerinin takibi, izin defterlerinin düzenlenmesi, Resmi dairelere verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması, SGK vizite, izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin web üzerinden şirketin kullanımına açılmasını, İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesini, Personellerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili iş ve İşlemlerini ve işletmenin Risk Planlarını, Acil Durum Eylem planlarını Tehlike grubuna uygun belgesi bulunan ISG uzmanlarımızla birlikte yerine getirmekteyiz.

Profesyonel Apartman Yönetimi
Entegre Bina Tesis yönetim Firması olarak " Uzman  ve deneyimli kadromuzla, profesyonel olarak yaşam alanlarınızı, Apartmanlarınızı sizin için yönetiyoruz. "  Apartman yönetiminde, Profesyonel Yönetim Hizmetleri olarak genelleştirdiğimiz hizmetlerimizin önemli bir ayağını, aidatların toplanması, takibi, aidat ve demirbaş tahmini işletme bütçelerinin gerçekçi bir şekilde hazırlanması, Aidatlar için Hukuki ve İcra takipleri, yönetim planlarının hazırlanması, Teknik yönetim sistemlerinin planlanması,  Bahçe bakım ve düzenlemesi ve yukarıda sayılı diğer hizmetlerimiz yanında temizlik hizmetleri oluşturmaktadır. Güvenlik ve  Gözetim elemanlarının denetlenmesi, Site ve İş merkezlerinde mevcut temizlik, Danışma, Teknik gibi personellere iş programları hazırlanması ve  denetlenmesi,  Diğer önemli hizmetlerimizden olup, aidat tahsilatlarını her daim %75 lerin üzerinde tutmak öncelikli hedefimizdir. 

Profesyonel Site Yönetimi
Entegre Bina Tesis yönetim Firması olarak Uzman  ve deneyimli kadromuzla profesyonel olarak yaşam alanlarınızı ve  sizin adınıza Site yönetimi yapıyoruz. Site yönetiminde, Profesyonel Yönetim Hizmetleri olarak genelleştirdiğimiz hizmetlerimizin önemli bir ayağını, aidatların toplanması, takibi, aidat ve demirbaş tahmini işletme bütçelerinin gerçekçi bir şekilde hazırlanması, Aidatlar için Hukuki ve İcar takipleri, yönetim planlarının hazırlanması, Teknik yönetim sistemlerinin planlanması, Bahçe bakım ve düzenlemesi ve yukarıda sayılı diğer hizmetlerimiz yanında temizlik hizmetleri oluşturmaktadır. Güvenlik ve  Gözetim elemanlarının denetlenmesi, Site ve İş merkezlerinde mevcut temizlik, Danışma, Teknik gibi personellere iş programları hazırlanması ve  denetlenmesi, Diğer önemli hizmetlerimizden olup, aidat tahsilatlarını her daim %75 lerin üzerinde tutmak öncelikli hedefimizdir.

Profesyonel Rezidans Yönetimi
Entegre Bina Tesis yönetim Firması olarak " Uzman  ve deneyimli kadromuzla profesyonel olarak yaşam alanlarınızı Rezidansları sizin için yönetiyoruz. " Rezidans yönetiminde, Profesyonel Yönetim Hizmetleri olarak genelleştirdiğimiz hizmetlerimizin önemli bir ayağını, aidatların toplanması, takibi, aidat ve demirbaş tahmini işletme bütçelerinin gerçekçi bir şekilde hazırlanması, Aidatlar için Hukuki ve İcar takipleri, yönetim planlarının hazırlanması, Teknik yönetim sistemlerinin planlanması,  Bahçe bakım ve düzenlemesi ve yukarıda sayılı diğer hizmetlerimiz yanında temizlik hizmetleri oluşturmaktadır.  Güvenlik ve  Gözetim elemanlarının denetlenmesi, Rezidans da  mevcut temizlik, Danışma, Teknik gibi personellere iş programları hazırlanması ve  denetlenmesi Diğer önemli hizmetlerimizden olup, aidat tahsilatlarını her daim %75 lerin üzerinde tutmak öncelikli hedefimizdir. 

AVM Yönetimi
Entegre Bina Tesis yönetim Firması olarak " Uzman  ve deneyimli kadromuzla profesyonel olarak yaşam alanlarınızı AVM yönetimini sizin için yapıyoruz. " AVM yönetiminde, Profesyonel Yönetim Hizmetleri olarak genelleştirdiğimiz hizmetlerimizin önemli bir ayağını, aidatların toplanması, takibi, aidat ve demirbaş tahmini işletme bütçelerinin gerçekçi bir şekilde hazırlanması, Aidatlar için Hukuki ve İcar takipleri, yönetim planlarının hazırlanması, Teknik yönetim sistemlerinin planlanması,  Bahçe bakım ve düzenlemesi ve yukarıda sayılı diğer hizmetlerimiz yanında temizlik hizmetleri oluşturmaktadır. Güvenlik ve  Gözetim elemanlarının denetlenmesi AVM ' de  mevcut temizlik, Danışma, Teknik gibi personellere iş programları hazırlanması ve  denetlenmesi Diğer önemli hizmetlerimizden olup, aidat tahsilatlarını her daim %75 lerin üzerinde tutmak öncelikli hedefimizdir.

Housekeeping (Ev Yönetimi Temizlik Hizmetleri )
Yönetim Hizmetlerini Gerçekleştirdiğimiz projelerde (Site, İş Merkezleri vb) Housekeeping (Ev Yönetim Hizmetleri ) ile Temizlikle ilgili her türlü sorununuzda, Evinizin veya işyerinizin " Özel Temizlik Görevlisi " mantığıyla hijyen kurallarına azami dikkat ederek sizlere " Güvenli ve Özel " hizmetler sunmaktayız.
 Ailenize ve evinize özel temizlik programı uygulayarak, haftanın belirli gün ve saatlerinde temizliğinizi yapar, halıları ve koltuklarınızı yerinde buharla yıkar, camlarınızı belirli dönemlerde programa uygun siler, evinizi derleyip toparlar, İşyerlerinizde çalışma alanlarınıza, zamanlı temizlik programları uygular, çalışma ortamlarınızı, ofislerinizi, iş mekanlarınızı, titiz bir şekilde programa uygun olarak temizleriz.

İnşaat Sonrası Temizlik
Site, İş Merkezi, AVM gibi binalarda yönetim hizmeti vermeye başlamadan ve sizler huzurlu konutlarınıza ve işyerlerinize taşınmadan önce sizin için ana yapıda, mevcut Bağımsız bölümlerinizi (Daire, İşyeri, Ofis, Dükkan vb ) kat holleri, şaft boşlukları, yangın dolapları, Servis & yangın Merdivenleri, Otopark, Teknik odalar, Asansörler ve Tüm camlar iç ve dış olmak üzere, hijyen kurallarına azami dikkat ederek, hizmet sunmaktayız. Her Müşteri bizim için özeldir ilkesi ile hareket ederek, müşteriye standart hizmet vermek yerine müşterinin ihtiyaçlarına özel hizmetler sunarak, sizlerin, satın aldığınız, konut ve/veya iş yerlerinize huzur içinde temizliği yapılmış olarak taşınmanıza katkı sağlamaktayız.

Kuru Temizleme
Yönetim Hizmetlerini Gerçekleştirdiğimiz projelerde (Site, İş Merkezleri, vb ) " Kuru Temizleme" Hizmetleri ile alakalı her türlü sorununuz da , Evinizin veya İşyerinizin, hijyen kurallarına azami dikkat ederek sizlere, Kuru Temizleme hizmeti sunmaktayız.

Teknik Servis
Yönetim Hizmetlerini Gerçekleştirdiğimiz projelerde (Site, İş Merkezleri, vb ) elektrik arızaları, mobilya demontajları ve montajları , su tesisatı, musluk arızaları, lavabo değişimleri , duşa kabin , kartonpiyer, vb  gibi  "Teknik Servis"    Hizmetleri ile ilgili  her türlü sorununuzda, Evinizin veya İşyerinizin, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına azami dikkat ederek,  sizlere hizmet vermekteyiz.

Bilişim ve İletişim Hizmetleri
Yönetim Hizmetlerini Gerçekleştirdiğimiz projelerde (Site, İş Merkezleri vb ) " Bilişim ve İletişim Servis " Hizmetleri ile alakalı, ses ve görüntü sistemleri, internet, data hatları vb. her türlü sorununuzda, Evinizin veya İşyerinizin, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına azami dikkat ederek, sizlere hizmet vermekteyiz.

Pest Kontrol (Kemirgenlerle Mücadele-İlaçlama)
Yönetim Hizmetlerini Gerçekleştirdiğimiz projelerde (Site, İş Merkezleri vb ) "PEST Kontrol Kemirgen ve Yürüyen Haşerelerin ilaçlaması" Hizmetleri ile alakalı her türlü sorununuzda, ISMIC, Alanında uzman kuruluşlardan sağladığı Know-how la, Kemirgenler ve Yürüyen haşerelerle Mücadelede Apartmanınıza, Binanıza ve Sitenize özel, Kemirgen & Haşere İlaçlama hizmetini, aşağıdaki konularda sunmaktadır.

• Daire İlaçlama,
• Bina ortak alan İlaçlama,
• Site ortak alan İlaçlama,
• Fabrika, Depo İlaçlama,

Bakım & Onarım
Yönetim Hizmetlerini Gerçekleştirdiğimiz projelerde (Site, İş Merkezleri vb ) Boya Badana , mobilya demontajları ve montajları , su tesisatı, musluk arızaları, lavoba değişimleri , duşa kabin , kartonpiyer vb gibi, " Bakım & Onarım " Hizmetleri ile alakalı her türlü sorununuzda, Evinizin veya İşyerinizin, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına azami dikkat ederek sizlere hizmet sunmaktayız.

Eşya Taşıma (Konut - Ofis)
Yönetim Hizmetlerini Gerçekleştirdiğimiz projelerde (Site, İş Merkezleri vb ) Ofis ve/veya Konutlarından eşyalarınızı alıp, önceden temizliği ve hijyeni sağlanmış Hayalinizde ki Ofisinize veya Yaşam yerinize, yuvanıza, Dairenize, huzur içinde taşıyoruz. Arzu ederseniz, Taşınma sonrasında, Temizlik hizmeti veriyoruz.