Gayrimenkul Proje Geliştirme Hizmetleri

                    Gayrimenkul Proje Geliştirme Hizmetleri

Medeni Kanunu’ muza göre Taşınmaz & Gayrimenkul mülkiyetinin konusu, yerinde sabit olan şeyler (nesneler) olarak tarif edilmektedir. Taşınmaz mülkiyetinin geçerli olması için tapuya tescil edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Geniş anlamda gayrimenkul, bir arazi üzerindeki ayrılmaz nitelikteki bina vb. yapıların tamamını kapsayan yasal bir tanımdır. Taşınmaz (Gayrimenkul) mülkiyetinin konusu nesneler, arazi, tapu kütüğünde bağımsız ve sürekli olarak yazılan haklar (örneğin, kat mülkiyeti, irtifak hakları) ve madenler olarak belirtilmektedir. Arazi, arsa, tarla, konut, ev, daire, iş yeri taşınmaz kavramı altında anlatılmaktadır.

Arazi ve Bina Geliştirme işlerimizin tümünü Gayrimenkul & Taşınmaz projesi geliştirme işi olarak değerlendirmekteyiz. Arazi ve Bina Geliştirme kısaca Gayrimenkul & Taşınmaz Projesi Geliştirme, Taşınmaz yenileme, 

1) Boş bulunan taşınmazların yeniden kiraya verilmesinden 
2) Ham arazilerin satın alındıktan sonra parsellenerek satılmasına kadar birçok işi içine alan bir kavramdır. 

Arazi ve Bina geliştiricisi olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız. 
  Arsa, 
  Konut, 
  İşyeri (ofisler),
  Endüstriyel 
  Küçük ticaret yerleridir 

Gayrimenkul & Taşınmaz Geliştirme projesinin başlama aşamasından, bitme aşamasına kadar, geliştirmenin yapılacağı bir arazinin bulunması, fizibilite çalışmaları, gerekli kişi veya kuruluşlarla bağlantıların yapılması, alternatif projelerin tasarımı, pazar araştırmaları, projenin finansmanı, yüklenicilerle çalışılması, parselasyon sonucunda ortaya çıkan arsaların, taşınmaz yönetiminden ve ürünlerin satışından oluşur.

Her arazi parçası bulunduğu lokalde ve genelde kendine özgü bir özeliğe ve değere sahiptir.

Üzerine inşa edilecek yapının (ofis, konut, avm, vb) değer katacağı ve genel ciroda farklılaşma getireceği açıktır. Malumunuz olduğu üzere, ciro değerinin olumlu yada olumsuz olarak hangi oranda etkileneceği, lokalde ve geneldeki spekülatif ve manipüle hareketler gözlemlenerek, finansal ve analiz teknik metotları ile belirlenir. Spekülasyonların ve maniplelerin pazarlama üzerindeki izdüşümleri genel cirosal değerinde azalma veya artışlar yaratacağı açıktır. Binalar kısmen veya tamamen talep sahiplerine satılır veya nakit akışı sağlanması amacıyla kiraya verilir. 

Özetlemek gerekirse, Arsa temini ve geliştirilmesi aşamasından, bu arsa üzerine yapılandırılacak projenin yapım süreci ve satışına kadar tüm basamaklardaki danışmanlık hizmetlerini kapsar.

Fizibilite Etütleri  

 •   Arz Miktarı ve Fiyat Araştırmaları

 •   Bölgesel ve Sektörel Analizler

 •   En Etkin ve Verimli Kullanım Analizleri

 •   Finansal Analizler

 •   Pazar Araştırmaları


Konsept Geliştirme Danışmanlığı

 •   Hedef Kitle Tanımlaması

 •   Mimari Grupla Entegre Müşteri Odaklılık

 •   Proje Miksinin ve Ürünlerin Kurgulanması

 •   Projeye Uygun Konsept Geliştirme

 •   Reklam ve Pazarlama Çalışmalarına Danışmanlık

Strateji Geliştirme Danışmanlığı
   Fiyatlandırma / Şerefiyelendirme

    Kampanya Önerileri

    Satış Senaryoları Hazırlığı

    Ödeme ve Finansman Alternatifleri


 Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı

    Gayrimenkul Geliştirme Danışmanlığı

    Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı

    Finansal Danışmanlık

    Fizibilite Etüdleri


       Çünkü “ beklentiler” alınır, “gerçekler” satılır. Bu bağlamda Fayda-maliyet analizleri, sosyal ve duyarlılık analizleri yapılarak, Gölge fiyatların belirlenmesine katkı sunmak öncelikli işimizdir.